Serhat ŞAHLANOĞLU

Yönetim Kurul Başkanı

Chairman/

İş Planlama

İş Geliştirme

Gayri Menkul

Yatırım


TÜGİAD ve TUSİAD Üyesi

TOBB Delegate Üyesi

Serhat ŞAHLANOĞLU