Etiler Projesi

Toplam 4930 m² inşaat alanına sahip 650 m² 2 kat kapalı otoparktan ve 1400 m² ticari alandan oluşan  modern, sağlam ve yenilikçi bir Kentsel Dönüşüm projesidir.

 

Etiler Nispetiye mahallesine hizmet edecek 1400m² ticari ve 2960 m² konut olarak projelendirilmiş ve tamamlanmıştır.