Image by J-Photos

Çevresel Duyarlılık

  • Gelecek nesillere yaşamı kolaylaştırıcı, yeşilin ve doğanın korunduğu yaşam alanları oluşturmak.

  • Bütün hizmet ve faaliyetleri oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlayıp, ilgili olumsuz çevresel etkileri azaltmak.

  • Projelendirme sürecinden anahtar teslime kadar her aşamada çevre yasala- rına, kurallarına, standartlarına ve uygu- lama ilkelerine uyarak çevreye karışan atığı azaltıcı geri dönüşüm uygulamalarını benimsemek.